Adeenas OÜ - Eesti teenused

Adeenas OÜ teenused ja nende hinnad

Sisukord

Sissejuhatus
1. Raamatupidamise teenused ja nende hinnad
2. Firmade asutamise jm. asjaajamisega seotud teenused ja hinnad
3. Muud teenused ja nende hinnad
4. Püsikliendiks saamine ja soodustused püsikliendile
5. Kontaktandmed

Sissejuhatus

Osutame raamatupidamise, registri asjaajamise ning mitmeid erinevaid taolisi muid teenuseid erinevatele ühingute vormidele (OÜ, TÜ, UÜ, AS, MTÜ); ka korteri- ja garaaziühistutele.

Osutame teenuseid üle Eesti. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis suhtleme klientidega ja vahetame dokumente tavaliselt posti, telefoni ja e-posti vahendusel.
Adeenas OÜ aadressile tulles oleks soovitav ette helistada.

Teenused ja hinnad ise on lühidalt järgmised:
1. Raamatupidamise igakuine teenus alates 700 EEK (44,74 EUR) kuus.
2. Muud konsultatsioonid ja mitmesugused firmade asjaajamise teenused (sh. firmade asutamisega seoses) 700 EEK (44,74 EUR) tund (miinimumtasuga 700 EEK).
3. Mitmesugused muud teenused, mida saame pakkuda- kokkuleppel või 700 EEK (44,74 EUR) tund (miinimumtasuga 700 EEK).

Järgnevalt selgitatakse teenuseid ja hindasid täpsemalt.

1. Raamatupidamise teenused ja nende hinnad

Raamatupidamise teenuse hinnad koosnevad põhitöödest ja vajalikest lisatöödest.

Raamatupidamise teenuse põhitööde hinnad igakuise raamatupidamise korral moodustuvad dokumentide arvu järgi järgnevalt:

Dokumen-
tide arv:
kuni 10 11-20 21-40 41-70 71-100 101-...
Hind: 700 EEK
(44,74 EUR)
kokku
1000 EEK
(63,91 EUR)
kokku
1500 EEK
(95,87 EUR)
kokku
2000 EEK
(127,82 EUR)
kokku
2500 EEK
(159,78 EUR)
kokku
25 EEK
(1,6 EUR)
dokumendi kohta

Dokumendid tähendavad siin eelkõige algdokumente.
Dokumentideks võivad olla ka koonddokumendid, kui need võimaldavad vastavalt konkreetse raamatupidamise eripärale sisestada selle koonddokumendi raamatupidamisse ühe kandenda ja kanderidade arv ei ole suurem kui 5. Sel juhul aga lisandub tavaliselt väike dokumendi töötlemise tasu.
Algdokumendiks on (algdokumendi mõiste vastavalt raamatupidamise seadusele) näiteks:
* kassaorder;
* iga pangamakse ja -laekumine;
* kassaorderi, pangamakse või -laekumise aluseks olev dokument või dokumendid
(nt. arve, kulutsekk või sularahaarve, leping, otsus, palga- või maksuarvestus, või mõni muu taoline dokument);
* raamatupidamise sisese kande dokument (amortisatsioonikanne, käibemaksu võlakontode reguleerimiskanne vajadusel korra kuus jne.).

Vastavalt vajadusele ja teenuse eripärale võivad kaasneda dokumentide järgsetele hindadele ka muud raamatupidamise lisateenused ja hinnad.

Raamatupidamise lisatöödeks on näiteks täiendavate dokumentide koostamise tasu (lepingud, lähetusdokumendid, sularaha ostude koondaruanne, palgalehed, ettemaksude kulusse kandmise graafikud jne.)
Raamatupidamise lisatöödeks võivad ka olla muud põhitöödele kui standardsele tegevusele lisakoormust tekitavad tegevused sõltuvalt konkreetsest juhust.
Raamatupidamise lisatööde tasu kujuneb vastavalt muude teenuste hinnapõhimõtetele (vt. allpool).

2. Firmade asutamise ja muu asjaajamisega seotud teenused ja hinnad

Firmade asutamise teenus ja sellega seotud teenustasu sisaldab:
1) asjaajamist, nagu asutamiseks vajalike andmete kogumine, abi dokumentide vormistamisel ja nii edasi;
2) olulist vajalikku konsultatsiooni selles osas, et firma saaks Adeenas OÜ abiga registreeritud (ülevaade asutamisprotsessist- tegevuste järjekorrast vajalikest infoallikatest jne.).

Firmade asutamise ja muu asjaajamisega seotud teenuste tunnihind on 700 EEK (44,74 EUR) ja miinimumhind on samuti 700 EEK (44,74 EUR).

3. Muud teenused ja muu info hindade kohta

Järgnevalt on väike ülevaade meie poolt pakutavatest teenustest, millede kõigi tasustamine käib üldise tunnihinna alusel 700.- EEK/tund (44,74 EUR/tund) või kokkuleppel.

1. Konsultatsioon (nii raamatupidamise, maksu- kui ka ettevõtte asutamise osas).
2. Töölepingu koostamine- ettevalmistamine- vormistamine.
3. Mõne muu lepingu koostamine- ettevalmistamine- vormistamine.
4. Mitmesuguste dokumentide koostamine.
5. Mitmesugused muud võimalikud teenused, mida me saame osutada.

Kui need loetletud hinnad siiski kliendile ei sobi, siis oleme valmis alati hindade osas ka läbi rääkima, et jõuda järeldusele, kas on võimalik kehtestada sellele kliendile sobivamaid hindasid.

4. Püsikliendiks saamine ja soodustused püsikliendile

Püsiklient on see, kes teeb meiega lepingu kasutada igakuist raamatupidamise teenust.

Soodustused püsikliendile igakuise raamatupidamise teenuse korral:
1) Ühe aasta möödudes peale lepingu sõlmimist hakkab klient saama allahindlust 4% lepingu kehtimisel jõus olnud hinnakirja hindadest.
2) "On nagu on" ehk rahulolu allahindlus - poole aasta möödumisel alates kliendiks hakkamisest on võimalik saada "on nagu on" allahindlust 8%. Selle allahindluse tingimusteks on, et viimase nelja kuu jooksul ei ole ületatud arvete tasumisel maksetähtaegasid ning ei ole olnud teenuse osutamisel arusaamatusi. Alates igast hetkest kui klient neid tingimusi ei suuda täita hakkab jooksma uus ooteaeg 4 kuud et seda allahindlust saama hakata.
3) Kogu võimalik allahindlus on seega 12%.

5. Kontaktandmed

Adeenas OÜ
Reg. nr. 10706907
Juriidiline ja postiaadress: Puhkekodu tee 65-12, 12015 Tallinn
telefon: +372 52 87284
e-post: teated[@]adeenas.com
koduleht: http://www.eesti.adeenas.com